products mnain banner

TomaVix

פלטפורמת להערכה ולמידה

TomaVIX הנה הפלטפורמה המובילה בישראל לביצוע וניהול תהליכי בחינה והערכה מקצה לקצה. 

הפלטפורמה מאפשרת יצירת תוכן לבחינה (מאגרי מבחנים ושאלות) בסביבה מאובטחת, ביצוע מבחנים מקוונים ומודפסים תוך יישום אמצעים טכנולוגיים לשמירה על טוהר הבחינות, בדיקה אוטומטית של מבחנים סגורים ומודול לבדיקה ממוחשבת של מבחנים פתוחים בכל זמן ומכל מקום, כלים לניהול ופיקוח על תהליך הבחינה וההערכה, מתן משוב אפקטיבי לסטודנטים וכלים סטטיסטיים עבור המרצים לשיפור איכות הבחינות ותהליך ההוראה. 

המערכת מתממשקת למערכות ה-LMS במוסד. 

TOMAGRADE

מערכת מקוונת להערכת מבחנים

מערכת TomaGrade הופכת את תהליך ההערכה לדיגיטלי פשוט וקל מתחילתו ועד סופו.

TomaEtest

פלטפורמת בחינות מקוונת.

הפלטפורמה מאפשרת יצירת מבחנים, ניהולם, אבטחתם ומתן ציונים בקלות ובנוחות.
למבחנים ניתן לגשת בקמפוס או בבית מהמחשב האישי.

TomaSafe

אבטחה וניהול בחינות

TomaSafe הוא פתרון מקיף לאבטחה, ניהול ובקרה על בחינות.

TomaBank

יצירה ושיתוף של מאגרי שאלות ומבחנים

TomaBank היא פלטפורמה לשיפור, יצירה, שיתוף ואחסון מבחנים.

TomaPlag

דו"ח העתקה/ גניבה ספרותית מקוון.

ניתוח ואיתור העתקות וגניבות ספרותיות מעולם לא היה קל יותר!
TomaPlag מנתחת טקסטים, בודקת את מקוריותם ומייצרת דו"חות באופן אוטומטי
עבור מוסדות להשכלה גבוהה.