products mnain banner

TomaVix

פלטפורמת הערכה מלאה

TomaVix הנה פלטפורמה כוללת לבחינה והערכה.

המערכת מנהלת את כל סוגי הבחינות בדגש על מבחנים משמעותיים.
צוות הבחינה יפקח על התהליך כולו, המרצים יצרו תכנים ברמה גבוהה ויוכלו לשתפם עם עמיתיהם.
הסטודנטים יכולים לגשת לבחינה בדרך המסורתית (נייר ועט) או באופן מקוון ממכשיריהם האישיים.

TOMAGRADE

מערכת מקוונת להערכת מבחנים

מערכת TomaGrade הופכת את תהליך ההערכה לדיגיטלי פשוט וקל מתחילתו ועד סופו.

 

TomaEtest

פלטפורמת בחינות מקוונת.

הפלטפורמה מאפשרת יצירת מבחנים, ניהולם, אבטחתם ומתן ציונים בקלות ובנוחות.
למבחנים ניתן לגשת בקמפוס או בבית מהמחשב האישי.

TomaSafe

אבטחה וניהול בחינות

TomaSafe הוא פתרון מקיף לאבטחה, ניהול ובקרה על בחינות.

 

TomaBank

צרו ושתפו בחינות טובות יותר

TomaBank היא פלטפורמה לשיפור, יצירה, שיתוף ואחסון מבחנים.

 

TomaPlag

דו"ח העתקה/ גניבה ספרותית מקוון.

ניתוח ואיתור העתקות וגניבות ספרותיות מעולם לא היה קל יותר!
TomaPlag מנתחת טקסטים, בודקת את מקוריותם ומייצרת דו"חות באופן אוטומטי
עבור מוסדות להשכלה גבוהה.