student-privacy-banner-mobile

פרטיות הסטודנטים

סטודנטים יקרים,
אתם חשובים לנו ואכפת לנו מהפרטיות שלכם!

פעילות החברה והאמצעים לשמירה על פרטיותכם:

תומקס הוקמה בשנת 2004 ונותנת שירות רחב לאקדמיה בכל תחום הבחינה וההערכה.

החברה משקיעה משאבים רבים באמצעות כ"א מקצועי המאפשר לספק שירותים ופתרונות העומדים בדרישות הטכנולוגיות, בהיבטי אבטחת מידע רבים, בעמידה בתקנים ייעודיים (ISO 27001/270017/9001 ) וכמובן בדרישות החוק להגנת הפרטיות לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז 2017. 

צוות הפיתוח עובר הכשרות בתחום האבטחה, מפתח במתודולגיות לפיתוח מאובטח ומפעיל ספקים חיצוניים המתמחים בנושא האבטחה. 

מערכות החברה מותקנות במרבית המוסדות להשכלה הגבוהה בישראל.

מערכות החברה עוברות באופן שוטף בדיקות אבטחה ומבדקי חדירה באמצעות מיטב החברות במשק המתמחות בתחום הגנת המידע והרגולציה. 

בין אמצעי ההגנה והניטור ניתן למנות Firewall, WAF, עדכוני אבטחה שוטפים למערכות, מערכות בקרה מפני חדירת נוזקות ו"שאיבת" מידע (AntiVirus/AntiMalware), מערכת הרשאות קפדנית המעניקה אך ורק לגורמים המורשים את ההרשאות לפי הרמה הנדרשת, הדרכות מודעות לעובדים לטיפול נאות במידע רגיש, ועוד. 

לחברה מודעות לסיכונים שיש בסוג כזה של מערכות לפגיעה בפרטיות ולהגנת המידע האישי ולכן ארכיטקטורת המערכת עוצבה בדרך שתמזער את הסיכונים האפשריים ואף תמנע אותם. 

מעטפת האבטחה של הפתרון על כל חלקיו פותחו מתוך נקודת הנחה שמדובר במידע אישי של נבחנים ומידע עסקי רגיש (המבחנים עצמם). לפיכך, היבטי אבטחת מידע נבחנו ברמת החברה וברמת הלקוחות. 

 

שאלות נפוצות:

 

היכן ניתן לקרוא על הגנת הפרטיות?

לחצו כאן לקרוא על מדיניות הפרטיות של החברה


האם התוכנה מעבירה קבצים/מידע שנמצא על המחשב מלבד תוצרי הבחינה?

לא. התוכנה לא ניגשת לקבצים ולמידע שנמצא על מחשבכם האישי וכמובן שלא מבצעת שום שימוש במידע שנמצא על המחשב.


את מי משמש צילום הוידאו וצילום התעודה המזהה? 

הצילום משמש את המוסד לאימות זהות הנבחן ולשמירה על טוהר הבחינה בלבד.

החברה אינה משתמשת בוידאו ולא רשאית לבצע בו כל שימוש נוסף


האם ניתן להציג תעודה אחרת מלבד ת.ז? 

המערכת מאפשרת הזדהות על ידי כל תעודה רשמית אחרת (כולל תעודת סטודנט) כל עוד היא עומדת בתקנון המוסד


איך ניתן לוודא מראש שהחומרה העומדת לרשותי מתאימה? 

יש לוודא שברשותכם הציוד המתאים על פי מסמך הדרישות המפורט כאן. כמו כן במידה ונשלחה אליכם הזמנה למבחן התנסות  יש לבצעו מהמחשב בו אתם מבצעים את הבחינה ולוודא שהתהליך מובן והחומרה שעומדת לרשותכם תקינה


האם התוכנה מתמודדת עם בעיות רשת? 

כן. התוכנה שומרת את המידע גם בנפילת רשת. אף על פי כן במידה ולא תהיה רשת בסיום הבחינה (זמן סופי להגשה) הבחינה עלולה לא להתקבל(בהתאם להנחיות ומדיניות המוסד)


 

האם התוכנה ממשיכה לעבוד בסיום הבחינה? 

לא. בסיום הבחינה וסגירת התוכנה התוכנה מפסיקה לעבוד. הצילום וההקלטה מפסיקים לפעול בדיוק כפי שמתבצע בסגירת אפליקציות דומות (Zoom/Webex/Teams וכו' )


האם חובה לנטרל את האנטי וירוס ותוכנות הגנה שיש על המחשב בתהליך ההתקנה? 

לא. לחלקכם תקפוץ הודעה שההתקנה נחסמה ויש לאפשר את התקנת הקובץ באופן ידני. בכל מקרה לא צריך לעצור את תוכנות ההגנה