shutterstock_524315644

הסטודנטים אינם מרוצים מרמת המשוב אשר הם מקבלים

כפי שפורסם במחקר שנערך ע"י האוניברסיטה הפתוחה בבריטניה, 70% מהסטודנטים אינם מרוצים מרמת המשוב אשר הם מקבלים על המבחנים והמטלות אותם הם מגישים.

עלינו להקשיב לסטודנטים

ולהשפיע על כישורי הלמידה שלהם ורמת שביעות הרצון מהלימודים. ​

חוסר שביעות הרצון של הסטודנטים מובן לחלוטין. הסטודנטים מצידם משלמים את שכר הלימוד, משתתפים בהרצאות, מתכוננים לבחינה, ניגשים לבחינה או כותבים עבודה מפורטת ולבסוף מקבלים ציון מספרי בלבד.

מאידך, זה מובן שמתן משוב מפורט אשר ישפר את יכולות הלמידה של כל סטודנט וסטודנט כאשר ישנם עשרות ומאות סטודנטים, זו משימה סיזיפית בהחלט.

עמדו בציפיות הסטודנטים שלכם באמצעות:

TomaGrade

מערכת מתן ציונים מקוונת

Tomax הוא הכלי המקוון למתן ציונים לעבודות ומבחנים הטוב בעולם.

בעזרת הטכנולוגיה הסמי- אוטומטית החדשנית והמתקדמת, מרצים ובודקי בחינות יכולים לעשות את עבודתם בצורה טובה יותר.

הכלים המתקדמים שאנחנו מציעים כמו בנק ההערות, משוב בקליק, משוב קולי, מתן ציונים משותף ועוד רבים, מקלים ומזרזים את תהליך המשוב ומאפשרים למרצים לתת משוב מקיף ואיכותי לסטודנטים.

בין אם הבחינה הוגשה אלקטרונית או על נייר, כבדו את הסטודנטים שלכם עם המשוב המגיע להם בעזרת מערכת מתן הציונים המצוינת שלנו.